Odstoupení od smlouvy

Při nákupu zboží přes internet je zákazníkovi umožněno ná základě zákonného práva odstoupit od koupě do 14 dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující využije vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Strany se dohodly, že odstoupení od kupní smlouvy může kupující učinit elektronicky prostřednictvím elektronické adresy kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího, jak je v obchodních podmínkách ujednáno. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10  obchodních podmínek. 

Formulář pro uplatnění odstoupení od kupní smlouvy v pdf: odstoupení od smlouvy